stand van zaken en prognose

november 2013

Even stilstaan bij de zakelijke situatie, zowel economisch als wat betreft de inzet van mensen.

economisch

De winkel, de verhuur van zaal/consultkamers en de theehoek/restaurant zijn economisch vrijwel onafhankelijk van elkaar.

Op dit moment heeft de winkel het in economisch opzicht moeilijk. Het aantal klanten is ongeveer hetzelfde gebleven, maar de individuele bestedingen zijn verminderd. Hierdoor is de omzet minder geworden.
Om dit voor een deel te ondervangen, zijn we hard aan het werk om een webshop op te zetten, deze zal bijdragen aan zowel de bekendheid van de winkel als aan de omzet.

Bij de zaal/consultkamers en bij de theehoek/restaurant is de manier van kijken wat anders. Dit zijn bedrijfsonderdelen in oprichting. Beide zullen de eerste tijd nog een exploitatietekort hebben. Dit is in de eerste anderhalf jaar te verwachten bij nieuw op te zetten onderdelen.
– De zaal is in het voorjaar in gebruik genomen. Wat betreft de exploitatie is de zaalverhuur voor de helft uit de kosten, een goed resultaat in de eerste driekwart jaar. Door middel van aquisitie bij opleidingen en trainers willen wij ervoor zorgen dat het gebruik van de zaal en van de consultkamers toeneemt.
– De theehoek loopt nog onvoldoende. De uitbreiding van het menu met lunchmogelijkheden zal het naar verwachting aantrekkelijker maken voor klanten. Het is van groot belang dat er meer bekendheid komt met betrekking tot de theehoek/restaurant. Dit zal een positief effect hebben op het aantal klanten in de theehoek.

De uitbreiding is in februari gestart met een begroting van 60.000 €, waarvan 10.000 € is ingevuld. Hiermee is een deel van de inrichting geregeld: de zaal en de consultkamers zijn klaar, de theehoek is gedeeltelijk ingericht. Voor het restaurant is de ruimte beschikbaar, maar die moet nog ingericht worden.
In de initiële begroting zat ook een deel om de exploitatie voor de eerste jaren aan te vullen. De start van de uitbreiding met slechts eenzesde van de begroting maakt de exploitatie voor het eerste jaar moeilijk.

menskracht

Wat betreft de inzet van menskracht ziet het er erg goed uit. De Heremiet is een plek waar veel mensen graag willen werken. Momenteel heeft De Heremiet ongeveer 25 vrijwilligers, die zich inzetten als hulp in de theehoek en in de winkel, bij administratie van verhuur, activiteiten en financiën, bij de productie van promotiemateriaal en bij de opbouw en de inrichting van het centrum. Helaas zijn hier weinig mensen bij die goed bekend zijn met website en social media, twee gebieden die de komende tijd veel aandacht nodig hebben.

promotie

Voor alle drie de onderdelen (winkel, zaal, theehoek) geldt dat meer bekendheid nodig is. We besteden daarvoor vooral aandacht aan de website en aan social media. In de loop van dit jaar zijn voor de social media de elementaire voorzieningen getroffen, we verwachten op korte termijn hier actief mee naar buiten te kunnen treden.
We verwachten hiermee een wezenlijke uitbreiding van klantenkring te realiseren.

langere termijn

In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn twee aspecten te onderscheiden: de economie wordt weer wat beter; steeds meer mensen krijgen het besef van hoe het is gesteld met de kwaliteit van leven in deze maatschappij en willen anders. Daarmee neemt de behoefte toe aan een plaats waar rust en inspiratie te vinden is. En vooral informatie, hulpmiddelen en trainingen om zingeving en groei van bewustzijn te bevorderen.
Op langere termijn verwachten we daarmee ruim voldoende omzet voor een gezonde bedrijfsvoering.

Wat menskracht betreft lijkt het erop dat we steeds voldoende vrijwilligers zullen hebben om het werk in zaal en restaurant te doen, dat in kleine onderdelen kan worden opgedeeld.
Met bovenstande langere termijn verwachting wordt het ook mogelijk om voldoende personeel in dienst te nemen om het werk te doen, dat aanwezigheid van minimaal drie dagen vraagt en waarbij meer overzicht nodig is.

samenvatting

Voor de langere termijn ziet het er voor centrum De Heremiet goed uit, zowel wat betreft menskracht en sfeer als wat betreft economische aspecten. Voor de korte termijn ziet het er bijzonder goed uit wat betreft de inzet en betrokkenheid van mensen en de onderlinge samenwerking, maar zijn er moeilijkheden op financieel gebied in zicht.

 

Green3