informatie

Bij De Heremiet zijn veel verschillende producten verkrijgbaar. Het is belangrijk om hierbij achtergrondinformatie te kunnen krijgen.
We kunnen u in de winkel veel vertellen over edelstenen, bachbloesem, beelden, wierook. Dit gedeelte van de website is een aanzet om die informatie ook langs deze weg aan jullie ter beschikking te stellen.

Green3