bachbloesem therapie

Informatie m.b.t. Bachbloesemtherapie

1. Agrimony: agrimonie, akkermunt.

Sleutelwoorden: zorgen achter humor verbergen; overgevoelig voor ruzie of discussie; geestelijke kwelling; schijnbaar opgewekt; slapeloosheid door innerlijke onrust; vermijdingsgedrag; heimelijke verslavingsproblemen; huidklachten; angst om alleen te zijn; veel doen terwille van de “lieve vrede”.

Transformatie: evenwichtigheid; objectiviteit; innerlijke blijmoedigheid; spontaniteit; innerlijke vrede.

2. Aspen: esp, ratelpopulier.

Sleutelwoorden: vage angsten; hallucinaties; slaapstoornissen; angstdromen; bang in het donker; ongerustheid; energetische blokkades; angstige voorgevoelens; trillen als een espenblad.

Transformatie: droomleven leren begrijpen; eigen bewustzijnsprocessen leren beheersen; afschermen van ongewenste invloeden.

3. Beech:  beuk.

Sleutelwoorden: intolerantie; stijfkop; arrogantie; trots; oordelen; bevooroordeeld; verdringing van emoties; chagrijnig; prikkelbaar, wrok; negatieve emoties projecteren op anderen.

Transformatie: eenheid in verscheidenheid; onderscheidingsvermogen; bevordert mildheid en flexibiliteit.

4. Centaury: duizendguldenkruid.

Sleutelwoorden: gemakkelijk beïnvloedbaar; geen nee kunnen zeggen; te graag willen helpen; wilszwakte; relatieproblemen; onbetrouwbaar door gemakkelijke beïnvloeding; dienstbaarheid.

Transformatie: goed opkomen voor eigen wil; eigen identiteit bewaren; met conflicten leren omgaan.

5. Cerato: loodkruid.

Sleutelwoorden: onzekerheid; dwaasheid; zichzelf wantrouwen; geen eigen mening; twijfels aan eigen bekwaamheid; onwetendheid.

Transformatie: versterkt intuïtie; maakt innerlijke stem duidelijk hoorbaar; droombeeldversterkend.

6. Cherry Plum: kerspruim.

Sleutelwoorden: angst voor controleverlies; onderdrukking van problemen; verslavingsproblemen; onbeheerstheid; vertwijfeling; hevige angst; inwendige tijdbom.

Transformatie: mooi; kracht; spontaniteit; ervaringen integreren in je leven.

7. Chesnut Bud: knop witte paardekastanje.

Sleutelwoorden: gebrek aan observatie en concentratie; steeds dezelfde fouten maken; onachtzaamheid; leerblokkades; geen coördinatie tussen gedachtenwereld en realiteit.

Transformatie: optimaal lering trekken uit gebeurtenissen.

8. Chicory: cichorei.

Sleutelwoorden: bezitsdrang; bemoeizucht; eigenliefdehoogmoed; egoïsme; zelfmedelijden; zorgzaamheid; relatieproblemen; verlatingsangst; hysterie.

Transformatie: zich met liefde en toewijding om anderen bekommeren. onbaatzuchtigheid

9. Clematis: bosrank. 

Sleutelwoorden: dagdromen; verstrooidheid; onoplettendheid; afwezigheid; onverschilligheid; vermijdingsdrang;  neiging tot uittreden; ver weg zijn.

Transformatie: creativiteit bij b.v. tekenen, schrijven, toneelspelen; meer in het hier en nu leven; uitdagingen leren aangaan.

10. Crab Apple: appel.

Sleutelwoorden: reiniging; zuivering; moedeloosheid; wanhoop; zelfafkeer; huidklachten; dwanggedachten- en handelingen; fobieën; afkicken.

Transformatie: dingen in het juiste perspectief gaan zien.

11. Elm: veldiep, olm.

Sleutelwoorden: tijdelijke uitputting; te kort schieten; moedeloosheid; overmatig plichtsbesef; overspannenheid; het even niet meer zien zitten.

Transformatie: neiging tot onbaatzuchtigheid; innerlijke roeping; verantwoordelijkheid; betere balans tussen inspanning en ontspanning.

12. Gentian: gentiaan.

Sleutelwoorden: twijfel; scepsis; pessimisme; moedeloosheid; zingevingsproblemen; onzekerheid; eigenwaan; onwetendheid; ontmoediging bij tegenslag.

Transformatie: vertrouwen op een goede afloop. optimisme.

13. Gorse: gaspeldoorn.

Sleutelwoorden: hopeloosheid; vertwijfeling; wanhoop; pessimisme; mentale uitputting; gebrek aan ambitie; extreem depressief.

Transformatie: overtuiging dat alles uiteindelijk goed zal komen. verzoening.

14. Heather: struikheide.

Sleutelwoorden: egocentrisch; publiek nodig; bezorgd over zichzelf; afhankelijkheid; emotioneel ondervoed; zich alleen voelen; opdringerigheid; verlatingsangst.

Transformatie: begrijpende volwassene; rust in jezelf vinden; emotionele zelfstandigheid; aandacht hebben voor en geven aan anderen.

15. Holly: hulst.

Sleutelwoorden: jaloezie; achterdocht; argwaan; haat; afgunst; paranoïde; wraak; kwellingen; inwendig lijden; eenzaamheid.

Transformatie: betrokkene leeft in innerlijke harmonie en straalt liefde uit.

16. Honeysuckle:  rode kamperfoelie.

Sleutelwoorden: in het verleden leven; heimwee; nostalgie; spijtgevoelens; gebrek aan flexabiliteit.

Transformatie: mogelijkheden in heden en toekomst gaan zien. verwerken van gebeurtenissen en ze los kunnen laten.

17. Hornbeam: haagbeuk.

Sleutelwoorden: tijdelijke mentale of lichamelijke uitputting; afmatting; gebrek aan inspiratie; apathie; talmen; uitstellen; eenzijdige manier van leven.

Transformatie: levendige geest; helder hoofd; geneigd tot afwisseling.

18. Impatiens: reuzenbalsemien.

Sleutelwoorden: In eigen tempo willen werken en denken; ongeduldig; prikkelbaar; nerveuze klachten; overspannenheid; irritatie; agressief door ongeduld. haast.

Transformatie: engelengeduld.

19. Larch: lariks.

Sleutelwoorden: faalangst; minderwaardigheidsgevoelens; geen zelfvertrouwen; moedeloosheid; zelfonderschatting; gebrek aan flexibiliteit; negatieve ervaringen uit het verleden.

Transformatie: erkennen van eigen kwaliteiten; risico’s durven nemen.

20. Mimulus: maskerbloem.

Sleutelwoorden: fobieën; concrete angsten; angst voor de wereld; verlegenheid; overgevoeligheid.

Transformatie: groeit over angsten heen; de glimlach.

21. Mustard:  herik, wilde mosterd.

Sleutelwoorden: melancholie; neerslachtigheid; somberheid; machteloosheid; hoofdpijn; slaapstoornissen; gebrek aan eetlust; zacht spreken; psychomotorische vertraging.

Transformatie: verdrijft somberheid en brengt levensvreugde terug; de duistere wolken maken ons niet langer neerslachtig.

22. Oak: eik.

Sleutelwoorden: wanhoop, maar onophoudelijke inspanning; moedeloosheid; doorzetten; onspanningsproblemen; onbuigzaamheid; chronische oververmoeidheid; overmatig plichtsbesef; verantwoordelijkheidsgevoel.

Transformatie: betrokkene heeft een groot uithoudingsvermogen, is betrouwbaar, standvastig, sterk en verstandig; gevoel en vitaliteit krijgen nieuwe impulsen; levensvreugde.

23. Olive: olijf.

Sleutelwoorden: mentale en fysieke uitputting; innerlijke leegte; energetische stoornissen.

Transformatie: vitaliteit; schier onuitputtelijke energiereserves.

24. Pine: grove den.

Sleutelwoorden: schuldgevoelens; zelfverwijt; schuldcomplex; moedeloosheid; wanhoop; depressies; perfectionisme; introvert; liefde geven zonder zelf liefde terug te verlangen.

Transformatie: vergeten en vergeven; gezonde vorm van eigenbelang en zelfbehoud.

25. Red Chesnut: rode kastanje.

Sleutelwoorden: bemoederen; overbezorgdheid; angst voor ( veiligheid van ) anderen; relatieproblemen; obsessies; te afhankelijk en kwetsbaar in relaties.

Transformatie: uitstraling van positieve gedachten aan gezondheid, veiligheid en moed, die door de ander wordt opgevangen; verbinding op geestelijk niveau.

26. Rock Rose: zonneroosje.

Sleutelwoorden: paniek; schrik; noodgevallen; nachtmerries; steen op de maag; wanhoop.

Transformatie: heldhaftige moed, bovenmenselijke krachten ontwikkelen; helpt angst verminderen en greep op de werkelijkheid versterken.

27. Rock Water: bronwater.

Sleutelwoorden. zelfonderdrukking; zelfontkenning; zelfverloochening; martelaarschap; perfectionisme; spanning; soberheid; zelfgenoegzaamheid.

Transformatie: inzicht en levensvreugde.

28. Sclerantus: hardbloem.

Sleutelwoorden: grilligheid; onzekerheid; gebrek aan innerlijk evenwicht; onrust;  concentratiegebrek; rusteloosheid.

Transformatie: concentratievermogen; besluitvaardigheid; innerlijk evenwicht. ja zeggen tegen de leiding van het Hoger Zelf.

29. Star of Bethlehem: vogelmelk

Sleutelwoorden: nawerking van shock of trauma; ongeluk; slecht nieuws; verlies; innerlijke verdoving; verdriet; zacht spreken; drugs.

Transformatie: balsem voor de ziel; geestelijke pijnstiller; krachtig herstel.

30. Sweet Chesnut:  tamme kastanje.

Sleutelwoorden: volslagen wanhoop; zielepijn; diepe smart; hopeloosheid; impasse; geloofscrisis; vertwijfeling; hevigste negatieve psychische toestand.

Transformatie: uit de as herrijzen; loutering;.

31. Vervain: ijzerhard.

Sleutelwoorden: roofbouw plegen op jezelf; overenthousiast; fanatiek; stress; zenuwinzinking; niet soepel; oververmoeid; hoogmoedig.

Transformatie: in discussies ook anderen de ruimte laten en het recht op een eigen mening; leren tactisch te zijn.

32. Vine: wijnstok.

Sleutelwoorden: dominant; onbuigzaamheid; andermans zaken regelen; meedogenloos; begerig naar macht; over lijken gaan; ambitieus; eerzuchtig; egoïsme; machtsmisbruik; wreedheid.

Transformatie: wilskracht gaat synthese aan met de kracht der liefde en macht zal gepaard worden aan wijsheid; begripvolle leidersfiguur.

33. Walnut: walnoot.

Sleutelwoorden: beïnvloeding door ideeën van anderen; onevenwichtigheid; stagnatie; beperkt door gewoonten en patronen.

Transformatie: onbevangen openstaan voor nieuwe dingen en impulsen van het Zelf.

34. Water violet:  waterviolier.

Sleutelwoorden: trotse afstandelijkheid;  graag alleen willen zijn; gereserveerdheid; superioriteitsgevoel; emotionele remmingen; afstand nemen.

Transformatie: beminnelijk; zachtmoedig; kalm; tactvol terughoudend.

35. White Chesnut:  witte paardekastanje.

Sleutelwoorden: ongewilde cirkelende gedachten; innerlijke discussies; gepieker; overspannenheid; verkeerd begrepen denkbeelden; gevangen in eigen gedachten.

Transformatie: antwoorden komen als vanzelf; meditatiebevorderend; verruimend; bevrijdend; vitaliserend.

36. Wild Oat:  ruwe dravik, wilde haver.

Sleutelwoorden: onzekerheid; ontevredenheid; geen levenstaak kunnen vinden; moedeloosheid; rusteloosheid; destructief;  geen vreugde over resultaten; altijd op zoek.

Transformatie: rustgevend; zekerheid; helder denkvermogen; helpt iemands bestemming op de levensweg te bepalen.

37. Wild Rose: hondsroos.

Sleutelwoorden: apathie; berusting; onverschilligheid; lusteloosheid; depressies; vermoeidheid; vegetatief bestaan.

Transformatie: betrokkene doet iedere dag nieuwe vitale interesse op voor het leven; opleving; nieuwe energie krijgen.

38. Willow: wilg.

Sleutelwoorden: wrok; verbittering; haat ; afgunst; slachtoffer van het lot; destructief; pessimisme; zwartgalligheid; negatief; in zichzelf gekeerd.

Transformatie: geloof; rust; vertrouwen; optimisme.

39.Rescue: eerste hulp remedie.

Sleutelwoorden: shock; plotseling verdriet; vertwijfeling; ongelukken; noodgevallen; geboortetrauma; paniek; wanhoop; lichamelijk letsel; hevige angst; verwondingen.

Transformatie: heilzame werking in allerlei acute situaties; voorkomt flauwvallen; geeft moed; rust; ontspanning; balsem voor de ziel.

Green3