achtergronden

door Herman van de Kuit

Dit is mijn persoonlijke verhaal over mijn betrokkenheid bij De Heremiet en over mijn uitgangspunten voor wat ik in en met De Heremiet doe.

principes in De Heremiet

In deze tijd van materialisme vind ik dat er plaatsen moeten zijn waar het niet-materialisme voorop staat. De Heremiet is zo’n plaats in Eindhoven, onder andere voor mensen die spiritueel bezig zijn.
Ik leg spiritueel bezig zijn uit als op zoek zijn naar zingeving in je leven en bezig zijn met groei van bewustzijn.

De Heremiet was altijd al meer dan alleen een winkel. Veel tijd en energie werd en wordt besteed aan het organiseren van lezingen, consulten, lessen en workshops. En er is altijd gelegenheid voor een gesprek en voor ontmoetingen.
Inmiddels is De Heremiet uitgebreid tot een spiritueel centrum waar zingeving en groei van bewustzijn worden gestimuleerd.

De belangrijkste uitgangspunten van De Heremiet zijn openheid, eerlijkheid en respect in de omgang met elkaar. Dit geldt zowel voor de omgang met klanten, voor de keuze van het assortiment als voor de manier waarop De Heremiet als bedrijf functioneert.

Een ander belangrijk uitgangspunt is de hoge kwaliteit van de geleverde goederen en diensten.
Voor het assortiment betekent dit, dat we veel waarde hechten aan goede materialen en aan de fairtrade-beginselen. Duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel.
Voor theehoek en restaurant betekent dit dat het eten en drinken vegetarisch en biologisch zijn en dat de ontvangst warm en respectvol is.
Voor de organisatie betekent dit dat er openheid en respect is in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarbij gaat het over de onderlinge omgang van personeel en vrijwilligers, en over de omgang met leveranciers en klanten.

Een derde belangrijk uitgangspunt is de balans tussen het aanbod van artikelen, het aanbod van trainingen en lessen en de gelegenheid tot ontmoeting. Dat was de voornaamste reden voor de uitbreidingsplannen, hiermee zijn we deze balans aan het opbouwen. De winkel, workshopruimte en restaurant met theetuin zijn in het geheel alle drie ongeveer even groot qua oppervlakte en vooral wat betreft belang binnen het geheel.

persoonlijke historie

Ik vind het belangrijk  dat de regio Eindhoven een spirituele winkel heeft. Ik ben mijn hele leven met spiritualiteit bezig geweest en heb er vaak aan bijgedragen om spiritualiteit een plaats in het dagelijkse leven te geven.
Twee belangrijke zaken voor mij zijn dat De Heremiet blijft bestaan als gelegenheid voor spirituele groei en dat het als bedrijf een spiritueel verantwoorde grondslag heeft. Het eerste is voor mij een avontuur en het tweede is voor mij een zoektocht.

Het verhaal begint voor mij in 2008. Mijn dochter werkte bij De Heremiet en ik hoorde dat zowel het pand als de winkel te koop waren. De winkel zou ophouden omdat er niemand was die er mee door wilde gaan. Ik had niet de ambitie om winkelier of boekhandelaar te worden, maar wilde wel dat De Heremiet bleef bestaan en heb de winkel overgenomen. Met hulp van vele anderen is het gelukt om de winkel tot op heden door te laten gaan.

Begin 2009 ben ik als groentje in de winkel begonnen, in het voorjaar van 2009 ben ik halve dagen gaan werken om voldoende tijd te hebben voor de winkel. In 2012 ben ik met vervroegd pensioen gegaan om te kunnen zorgen voor de uitbreiding naar een spiritueel centrum.
Momenteel (eind 2013) merk ik dat mijn bezigheden bij De Heremiet mij op een natuurlijke manier steeds dichter bij mijn eigen kern brengen. Meer tijd kan ik er niet aan besteden, maar ik kan wel zorgen dat die tijd een steeds hogere kwaliteit krijgt. Ik merk in de praktijk dat dat positief uitwerkt op mijzelf en op mijn omgeving.

persoonlijke motivaties

We horen steeds weer van klanten van de winkel en van consultgevers, trainers en vrijwilligers, dat ze blij zijn dat deze plek bestaat en ook graag willen dat die blijft. Het doet me goed dit te horen. Ook uit de niet-fysieke werkelijkheid krijg ik steeds weer signalen dat deze plek moet blijven en dat ik daar een rol in speel.

Mijn intentie was en is om te zorgen dat er een plek met deze diversiteit is en blijft in Eindhoven. Ik wil graag dat De Heremiet met al zijn mogelijkheden blijft bestaan.
Dit is waar ik met hulp van vele anderen hard aan heb gewerkt in de afgelopen vijf jaar en waar ik ook de komende jaren hard aan zal werken.

Ik heb in mijn leven bij verschillende organisaties of delen van organisaties een bijdrage geleverd aan de initiële opbouw. Een belangrijke leidraad voor mij daarbij is altijd geweest om mezelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Dit geldt ook bij de opbouw van spiritueel centrum De Heremiet: Ik vind het belangrijk dat dit er is, ik vind het heerlijk om er intensief mee bezig te zijn, maar ik hoef het niet te hebben.

Ik streef ernaar dat het centrum op een organische manier kan bestaan, met name dat het zo in elkaar zit dat er geen centrale hierarchische leiding nodig is. Verder streef ik ernaar dat er op spiritualiteit gebaseerde normen en waarden worden toegepast. Juist bij een organisatie die zich met spiritualiteit bezig houdt, vind ik dit van belang.
Hoe die organische manier van organisatie en die op spiritualiteit gebaseerde normen en waarden zich precies vertalen naar de praktijk is nog een zoektocht en een avontuur.
Naast de eerder genoemde openheid, eerlijkheid en het respect spelen intuïtie en vertrouwen een grote rol in de manier waarop mensen met elkaar en met hun bezigheden omgaan. In de uitvoering van de werkzaamheden speelt meditatie een grote rol. … … …

… wordt verder aan gewerkt …

dank

Ik ben heel dankbaar voor de vele hulp die ik in deze wereld krijg bij het in stand houden van de winkel en het opbouwen van het centrum. Ik ben dankbaar voor een ieder die betrokkenheid bij De Heremiet voelt en dat in praktijk brengt. Dank aan ieder bij De Heremiet werkt als personeel of als vrijwilliger, aan ieder die consulten, lessen of trainingen geeft en aan ieder die financiële ondersteuning geeft. Met name ben ik dankbaar voor de steeds grotere rol die Rita, mijn vrouw, speelt in het geheel van het centrum.
En speciale dank aan ieder die iets specifiek bij De Heremiet koopt “want ik wil dat jullie blijven bestaan”. Uiteindelijk zijn het onze klanten die op de lange termijn zorgen dat we als winkel en als centrum blijven bestaan.
En ik ben heel dankbaar voor de vele hulp die ik uit andere werelden hierbij krijg. Dank voor alle signalen, synchroniciteiten en deuren die op een kier gaan als er iets moeilijks aan de hand is.

Green3