vraag om financiering (voorjaar 2013)

door Herman van de Kuit

Dit is een vraag om hulp, financieel en anders.

Vier jaar geleden heb ik De Heremiet overgenomen. Mijn voornaamste motivatie daarin was dat een dergelijk ontmoetingspunt van spirituele belangen en interesses niet verloren mag gaan voor deze regio.
Het team van De Heremiet heeft er in de afgelopen jaren hard aan gewerkt om dit ook inderdaad in de wereld te zetten.
Al snel ontstond het idee voor een uitbreiding met een theetuin/restaurant en een zaal voor workshops.

Ik merk dat het idee voor deze uitbreiding door veel mensen heel enthousiast wordt ontvangen. Dat heeft mij de mentale ondersteuning gegeven om dit mooie idee ook langzamerhand in de realiteit te brengen. Met als resultaat dat er nu achter de winkel verbouwd wordt.
Nu het een beetje bekend begint te worden dat we werkelijk gaan uitbreiden, krijgen we zowel voor de workshopruimte als voor het restaurant veel enthousiaste reacties. Voor de workshopruimte blijkt dat onder andere door het aantal reserveringen dat we al hebben. Voor het restaurant blijkt dat uit de bereidheid om hieraan mee te werken.

Voor mij is een aspect dat ik vrijwel al mijn financiële reserves heb gebruikt om de winkel draaiend te houden. De uitbreiding kan ik daarom niet meer alleen bekostigen.financiële ondersteuning: 100 x 600 is niet hetzelfde als 1 x 60.000
Bij de financiering van de uitbreiding heb ik een wezenlijke keus: vraag ik een groot bedrag bij een bank of vraag ik bij een groot aantal mensen een klein bedrag.
Voor mij heeft het laatste verreweg de voorkeur, omdat het idee dat dit centrum gedragen wordt door veel mensen, ook financieel, passend is bij dit centrum en in deze tijd.
De begroting voor inrichting van het geheel is ongeveer 60.000 €. Als ik 100 mensen kan vinden die mij 600 € willen lenen is mij dat veel liever dan dat ik 1 bank vind die mij 60.000 € wil lenen.

Wij hebben er vertrouwen in dat het goed is om te werken aan een centrum als dit. En we zijn er blij mee dat we merken dat dit vertrouwen door veel mensen gedeeld wordt.

Daarom heb ik twee vragen aan ieder die dit leest:

Wie wil een bedrag van 600 € aan mij lenen? Of doneren?
En dat bedrag mag natuurlijk ook meer of minder zijn. Dit geld is bestemd voor de inrichting en opstart van dit centrum, dus van workshopruimte, consultkamers, restaurant, theetuin en stilteruimte.

Wie wil mij helpen in de verdere organisatie rondom deze financiële actie?
Ik zoek mensen, die actief willen meewerken om deze fondswerving tot een succes te maken. Hierbij denk ik aan het organiseren van wervingsbijeenkomsten en aan administratieve werkzaamheden.

Als je met geld of met actie ondersteunt, dan help je bij de totstandkoming van een plek waar bewustzijnsgroei het doel is. Een plek waar mensen, met spirituele interesses en doeleinden ondersteuning vinden voor het pad dat ze gaan. En hoewel ze allen dat pad alleen gaan, is het fijn als er een plaats is, waar ze andere mensen kunnen ontmoeten om steun te geven en steun te ontvangen.
Wil je met geld of met actie ondersteunen, maar wil je eerst meer informatie
over de plannen, over De Heremiet of over mij, dan ben ik natuurlijk altijd bereid die te geven:
herman@heremiet.nl, 0625 583 085,
en op werkdagen meestal bereikbaar in de winkel

 

Wil je meer weten over de voordelen van donateur zijn?
Kijk bij de details over donatie.

Wil je meer weten over een lening?
Kijk bij de details over lening.

Green3