details over donatie

door Herman van de Kuit

Mijn vraag, aan veel mensen, is om mij een bedrag te doneren ten behoeve van de inrichting en opstart van spiritueel centrum De Heremiet. (rekeningnummer 252 4748 tnv De Heremiet)

Als iemand mij zo’n donatie wil geven zijn wij bij De Heremiet daar heel blij mee.Wij vinden het fijn als mensen bereid zijn om bij te dragen aan het tot stand brengen van dit centrum. En dat willen we ook laten zien.
We gaan in het centrum op een goed zichtbare plaats een bord ophangen waar donateurs vermeld worden (als ze daar geen bezwaar tegen hebben). Daarop komt een lijst van ieder die een bedrag van 300 € of meer heeft gedoneerd.

Verder organiseren we in het najaar een manifestatie waar alle donateurs die op deze lijst voorkomen welkom zijn.

Degenen die een bedrag van minstens 900 € hebben gedoneerd krijgen op de lijst een aparte vermelding (als ze daar geen bezwaar tegen hebben).

Alle donateurs krijgen uiterlijk 1 maart 2014 een overzicht van waar de donaties voor zijn gebruikt.

Als je een donatie geeft, krijg je van mij een verklaring dat je die donatie hebt gegeven. In die verklaring zijn bovenstaande zaken ook opgenomen.
Als je interesse hebt kun je de voorbeeldverklaring inzien.

Green3