typische ziekten en andere verschijnselen in deze tijden, hoe hieraan een oplossing te geven

lezing door Christiane Beerlandt

Verband tussen psyché/emoties/overtuiging en ziekte/genezing

verband tussen psyche/emoties en ziekte/genezing/gebeurtenis

Christiane Beerlandt wordt wereldwijd gerespecteerd als auteur van naslagwerken zoals De Sleutel tot Zelf-Bevrijding (kernoorsprong en oplossing van 1300 ziekten), De Hoorn des Overvloeds (psychologische symbooltaal van de voedingswaren), de reeks Signalenboeken (de onderliggende betekenis van gebeurtenissen op ons levenspad) en Als de Dieren spreken konden (oersymboliek van de dieren).

Deze Vlaamse levensfilosoof maakt gebruik van haar vermogens om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel,psychologisch…) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen.

Zij leert je te kijken naar de fundamentele psycho-emotionele oorsprong van ziekten en kwalen. En álle voorvallen in je leven te begrijpen als “signalen” die je zélf, energetisch en onbewust, naar je toehaalt. Om er lessen uit te trekken op weg naar steeds meer geluk en gezondheid.

Door de liefde en levenskracht die van haar uitgaan is een lezing met Christiane Beerlandt een héél bijzondere belevenis.

woensdag 14 mei van 20:00 – 22:00 u, open vanaf 19:45 u
– entree 15,00 €, maximaal 75 personen –

Comments are closed.

Green3