Souvereine Mens

 lezing door Luca vdf van Dinter

Hoe jij op eenvoudige wijze weer Vrij Mens kunt worden!

 Toen je ouders jou na je geboorte bij de Nederlandse Staat aangegeven hebben, heeft de Staat zonder jouw toestemming aan jouw naam een juridische entiteit, de Natuurlijk Persoon, gekoppeld. Die Natuurlijk Persoon is de Staatsburger, te identificeren aan het BurgerSlaven(service)Nummer (BSN). Want de wet kent géén mensen; alleen (rechts)personen! Het zijn de 16 miljoen Natuurlijke Personen die voor €450 miljard euro in de schuld staan. Het zijn de 16 miljoen Natuurlijke Personen die steeds weer bezuinigen moeten en wiens pensioenen verkwanseld worden. Die met dagelijks gemiddeld 18 huishoudens door politie en deurwaarders uit hun huis gezet worden. Wiens mensenrechten door Den Haag en Brussel geschonden worden! Door jouw eigen naam, die jij van jouw ouders gekregen hebt, terug te claimen in een hele simpele procedure, ben je geen staatseigendom/slaaf meer. Je doorziet het trucje om jou in de rol van Natuurlijk Persoon te drukken en je wordt weer een Vrij Mens. 

woensdag 25 jun van 20:00 – 22:30 u, open vanaf 19:45 u
– entree 8,00 € –

meer info op http://desoevereinemens.com/welkom/

, , , ,

Comments are closed.

Green3