bezinning op de toekomst

november 2013

maatschappelijke omgeving

De economische ontwikkelingen maken het velen van ons moeilijk. Het wordt financieel moeilijker om een les of training te doen en om boeken of artikelen te kopen die bij onze bewustzijnsgroei helpen.

Het is duidelijk dat dit doorwerkt in de economische gesteldheid bij De Heremiet. Het is triest om te zien dat zowel de winkel als de uitbreiding daarmee in moeilijkheden dreigen te komen.

Tegelijkertijd is er iets aan het veranderen in de manier waarop we aankijken tegen organisaties, tegen geld en tegen wat mensen beweegt.

Steeds meer wordt individueel belang ondergeschikt aan gezamenlijk belang. Hierdoor worden organisaties anders ingericht, met name minder hierarchisch. Hierdoor gaat geld een andere rol spelen, weer meer een ruilhulpmiddel dan een verzamelobject. Hierdoor gaan mensen meer vanuit hun hart dan vanuit hun hoofd handelen, de aandacht verschuift van iets aan jezelf geven naar iets aan de wereld geven.

Dit alles vind je terug in De Heremiet. Het is mooi om te zien dat hier samenwerking en gezamenlijke draagkracht een grotere rol spelen dan individuele machtsbelangen en verrijking.

bezinning

Tijd voor een bezinning. Bezinnen op de functie van De Heremiet en op mijn rol daarin.

Voor mij staat de functie van De Heremiet als spirituele ontmoetingsplaats en als veelzijdige bron van spirituele mogelijkheden nog helemaal overeind.
Op hoofdlijnen is de functie van De Heremiet in mijn ogen al passend bij wat er nu in het bewustzijn van de mensheid aan het gebeuren is. Voor de concrete invulling is het tijd om eens grondig te bezien wat er in De Heremiet aangeboden wordt: willen we het boeken-assortiment op deze manier handhaven? welke kwaliteitsnormen leggen we aan bij wierook? welke lessen en trainingen willen we aanbieden? willen we een select assortiment voedingsproducten en gezondheidsproducten aanbieden? enz.

Mijn rol in De Heremiet is momenteel vooral die van initiator en pionier. En is snel aan het veranderen in die van coördinator. Ik ben eigenaar van De Heremiet. Dat was handig in wat er tot nu toe gebeurd is, maar is vanaf nu niet meer noodzakelijk. Er zijn mogelijkheden voor een andere bedrijfsvorm.

Verder is het tijd om te bezinnen op de toekomstverwachting. Naar mijn idee heeft een afzonderlijke winkel weinig kans op overleven.
Er zijn twee richtingen waarmee we vanuit het uitgangspunt winkel verder gaan: virtueel door uitbreiding met een webshop en fysiek door uitbreiding tot een multifunctioneel iets.
De webshop wordt gebouwd. De kale webshop staat klaar, de laatste foto’s worden momenteel gemaakt, waarna we hopen snel met het wierook-assortiment online te gaan en dan verder uit te bouwen.
De tweede richting is de reden dat ik begonnen ben met de uitbreiding tot spiritueel centrum. Hier zoek ik een evenwichtige combinatie van winkel (bron van materiaal en informatie), ruimteverhuur (gelegenheid tot praktische beoefening) en restaurant/theehoek (plaats voor ontmoeting en uitwisseling). Deze combinatie heeft een goed toekomstperspectief. Mits gebaseerd op principes van gezamenlijkheid, integriteit, openheid en vertrouwen.

Green3